Brugernavn:   Kodeord:                


<< Tilbage


Referat af Generalforsamling i klubben
18. mar. 2012  Kl. 12:30:25  af: Jens Kristian Andersen

Referat af generalforsamlingen afholdt i Bella centeret


Referat af General forsamling i Dansk J80 Klasse i 2012

 Generalforsamlingen fandt sted på J80 klassens stand under Både i Bella udstillingen den 25. Februar 2012. Tilstede var et repræsentativt udsnit at klubbens medlemmer.

 Dagsorden:

1.           Valg af dirigent.

Niels Sørensen blev valgt som Dirigent

2.           Formandens beretning

Formanden fortalte kort om det afholdte VM som var en stor succes, samt at der allerede nu var en stævnekalender klar for 2012. Klubben har til og med 2011 nydt godt af KDY’s fødselshjælp men skal fra 2012 og fremover stå på egne ben.

3.           Årsregnskab.

Revisor Flemming Djernæs kunne godkende regnskabet, hvorfor det blev godkendt at deltagerne på generalforsamlingen

4.           Indkomne forslag

Flemming Djernæs forslag om 100kr support til rejsende blev trukket tilbage, mens bestyrelsen blev bedt om at gøre en aktiv indsats for at aktivere klub-bådene fra blandt andet KDY til kapsejladserne.

5.           Fastsættelse af kontingent

                      Kontingent blev fastsat til 500 kr for ejere og 100 kr for medlemmer

6.           Valg af formand.

Jens Kristian Andersen blev genvalgt med applaus

7.           Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

        Bestyrelsen fortsætter uændret, og består af:

                             Niels Sørensen

                             Kim Løndal

                             Thomas Klok

                             Helle Jespersen

8.           Valg af revisorer og en suppleant.

                      Flemming Djernæs er revisor for klubben

9.           Vedtægter og klassebestemmelser.

                      Ingen forslag til ændringer af vedtægter. Klassebestemmelser styres af den

                      internationale J80 klasseorganisation og ISAF.

10.       Eventuelt.

a.      Der skal arbejdes for at få et større stævne til Gilleleje i 2013.

b.     Klassemesterskabet skal afholdes som en del af Aarhus festuge stævnet i 2013

c.      Jens Harsaae er formand for et hurtigt arbejdende udvalg som har til formål at lave konkrete initiativer til at få flere ud at sejle J80, herunder overveje om J80 skal på Facebook, brug af åben båd med mere.

               

Regnskabet for 2010/11 er som følger  

Udgifter:

                                                                                                                                                     
        

WebCare J80

        

7500

        

dk-hostmaster J80

        

45

        

dk-hostmaster

        

45

        

Dk Hostmaster

        

45

        

J80 møde TU

        

30

        

Total:

        

7665

 

Indtægter:

                                                                             
        

Medlemmer/Ejere

        

6600

        

Medlemmer/Sejlere

        

1100

        

Total

        

7700

 

Overskud:                                                           35DKK

 

   E-mail Nyheden


  NYHEDER
» 11. sep. 2012 5. plads ved German Open 2012
» 18. mar. 2012 Referat af Generalforsamling i klubben
» 22. jan. 2012 J80 Skriblerier for 2012
» 21. dec. 2011 Seneste nyt omkring 2012 VM i Darthmouth
» 02. nov. 2011 2012 Worlds i Darthmouth
» 16. mar. 2010 Sejl, spørgsmål og svar omkring J80’eren
» 14. okt. 2009 Prøv en J/80´er - Tilbagemelding
Side 10 af 10