Brugernavn:   Kodeord:                
 

Ejere: 

 

Klassen optager alle ejere af J/80 både som medlemmer. En ejer kan være en privat person eller en forening. Ejere som er medlem af klubben og som er en privat person skal desuden være medlem af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub. Såfremt den ejende forening ikke er en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, skal denne være medlem af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion. Ejere betaler et årligt kontigent på DKK 500,-.

 

Medlem: 

Er en privat person som ved en J/80 klasse Member kapsejlads skal være Primary Helmsperson, og som ikke er i familie med bådens ejer eller medejer, og som opfylder kravene i de internationale klassereglers Section C Conditions for Racing. Medlemmer betaler et årligt kontigent på DKK 100,-


Indmeldelse og fornyelse:

Ved indmeldelse, eller fornyelse af medlemskab, skal du anvende følgende kontonummer i Nordea: Reg nr. 2415 konto nr. 0746 838 263

Husk at anføre: "Dit navn/Sejlklub/Efterskole, Sejlnummer" i notatfeltet for overførslsen.

Dine øvrige kontaktoplysninger bedes venligst fremsendt til kassereren