Brugernavn:   Kodeord:                
 


Ejere: 

Klassen optager alle ejere af J/80 både som medlemmer. En ejer kan være en privat person eller en forening. Ejere som er medlem af klubben og som er en privat person skal desuden være medlem af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub. Såfremt den ejende forening ikke er en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, skal denne være medlem af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion. Ejere betaler et årligt kontigent på DKK 500,-. 

Medlem: 

Er en privat person som ved en J/80 klasse 'Member' kapsejlads skal være 'Primary Helmsperson', og som ikke er i familie med bådens ejer eller medejer, og som opfylder kravene i de internationale klassereglers 'Section C Conditions for Racing'. Medlemmer betaler et årligt kontigent på DKK 100,-.


Indmeldelse og fornyelse:

Ved indmeldelse, eller fornyelse af medlemskab, skal du anvende følgende kontonummer i Nordea:

Reg nr. 2415 konto nr. 0746 838 263

Husk at anføre: "Dit navn/Sejlklub/Efterskole, Sejlnummer" i notatfeltet for overførelsen.

Dine øvrige kontaktoplysninger bedes venligst fremsendt via formularen under " Aktiviteter", som er en undermenu til "Kalender", herefter vil du blive registreret i medlemsregisteret.


Medlemsfordele

SLAM giver klubbens medlemmer 20% rabat ved køb af sejlertøj på deres hjemmeside, som du finder ved at klikker her. Hvis dit navn fremgår af J80-klubbens medlemsregister, så tast rabatkoden J80 ind i forbindelse  med betaling og få dine 20% frattrukket.